Παρατηρητική σε σημείο τρέλας!Η αγάπη της για την φωτογραφία δεν την αφήνει να κοιμηθεί. Η μουσική είναι η καλύτερη της φίλη,και προτιμάει να τζαζαρει σπίτι της παρά να βγει έξω. Έχει γνώμη για τα πάντα και θα την ακούσεις,ακόμα και σε άσχετο θέμα που μάλλον έχει κρυφακούσει!

All posts by Harissa Bakllava